Costura

Dimarts de 17.00 a 20.00 h
Preu: 36€ mensuals
Adults

Durada: d’octubre a juny

Es treballen diferents nivells d’aquesta disciplina d’indumentària, des de cosir un botó, passant pel disseny, el patronatge i la confecció, fins a crear una peça de vestir de la dificultat que es requereixi.

Comparteix a: